Mon to Fri 8h00 to 13h00
+27 (0) 21 531 1541
admin@wpbowls.co.za

Strand

Strand Bowling Club

Club Secretary
Anita van Soelen
083 631 2740
Anita.soelen1@gmail.com

Club President
Eugene van Vuuren
082 578 9744
Vuuren53@vox.co.za

Altena Road
Strand
(Next to Strand Police Station)
-34.116006, 18.834122

Full details about playing at Strand are available in both English and Afrikaans.

Strand Bowling Club

If you want to play bowls with the sound of the waves in your ears, the smell of the ocean in your nose and the beautiful Boland mountains around you, Strand Bowling Club in Altena Road is the place to be. In these wonderful surroundings you are always welcome and will make new friends. It is a club with a lovely relaxed atmosphere where every member or visitor is important and feels at home. Currently the Club has nearly 100 members and is still growing. Different options of membership are available: full membership at only R2500 annually, and dual membership at R450 annually when you’re already affiliated to another club. Social members pay R150 per year.

Strand Bowling Club was founded in 1929, with the first green and club house at the corner of Mills and Piet Retief Street, where the Strand Municipal Library is situated at present. The Club moved to the current site in Altena Road in 1996, where three greens and a club house were built. The club house has systematically been upgraded by adding a bar (1985) and the Wilhelm Durr-Hall (1994).

Currently the Club has sufficient facilities to accommodate more than 100 people.

GREENS

Our three greens are always in immaculate condition and visitors are highly impressed by the greens. Floodlights are installed at all greens, which makes it possible to play bowls in the evening. The Club provides covered areas for spectators, safe parking inside the grounds and entry is controlled by an electronic gate.

Greenkeeper: Trevor Wheeler gbaybcmc@gmail.com 072 992 4019

PLAYING BOWLS

Social play takes place on Tuesday, Thursday and Saturday afternoons from 14:00. Tabs have to be in by 13:45. Sponsored days and competitions are regularly offered on Saturdays. Visitors are welcome to take part in these events. The popular Strand Business League competition (SBL) is offered twice a year at night.  This gives members of public the opportunity to play bowls in a relaxed and festive atmosphere.

A variety of Club tournaments are offered and members also participate in annual WP and Helderberg basin tournaments such as Flag, Muter and Provan.   The Club, therefore, offers ample opportunity for members to play competitive bowls.

Contact:
Jan Nel jjnell151@gmail.com 083 447 2880
Linda Potgieter lindapotgieter@gmail.com 076 180 6131

Contact Anita Doyle (doyleanita60@gmail.com) 082 7711694 for more information on the Strand Business League (SBL).

RENTING OF FACILITIES                           

The well equipped kitchen and comprehensive bar makes the Wilhelm Durr-Hall

a choice venue for hosting of functions. When not in use by the Club, the hall is available for hosting of private functions, or activities by External Institutions.  The Club offers both in- and outdoor braai facilities.

Bowls can be made available should visitors wish to participate in bowling for fun during their functions.

Do note that facilities are not available for Childrens’ parties or on Sundays.  Enquiries for bookings must be made at least two weeks before the scheduled event to check availability.

Contact Anita Doyle (doyleanita60@gmail.com) 072 4800989 for information on rates payable and to make a booking.

COACHING

Coaching is available to new applicants before acceptance as members and also to Strand Bowling Club members in preparation for participation in competitions and tournaments.

Coaching is also offered to scholars/students after negotiation with schools.

For more information please contact the Coaching Convenor:
Tinabella van der Merwe tinabelb@yahoo.com 067 015 5130

APPLICATIONS FOR MEMBERSHIP

All applicants must complete an application form which is available at the Club on days of play.

No application fee is payable.

Completed application forms can be submitted at the club on days of play, or forwarded to the Secretary on anita.soelen1@gmail.com

  1. Novice applicants: as soon as your application form is received, the Coaching Convenor will contact you to arrange a meeting and set dates for training.
  2. Transfers from another club must ensure that their previous clubs complete a “Resignation advice” and advise WP of their transfer. Should the previous Club fall outside WP, a Clearance advice will be required from the previous club. Copies of coaching or referee qualifications (if any) must accompany the application.
  3. Dual membership: Applications for dual membership must include a Clearance advice from the mother club.
  4. Social membership:  Do note that social membership does not include play or use of greens.   

Members are allowed to use the pub facilities and attend club functions.

For more information contact The Secretary, Anita van Soelen, on 083 6312740.                           

STRAND ROLBALKLUB

As jy met die geluid van die see in jou ore, die geure van die see in jou neus en die pragtige Bolandse berge rondom jou wil rolbal speel, is Strand Rolbalklub in Altenaweg in die Strand net die plek om te wees. In hierdie pragtige omgewing is jy te alle tye welkom en word jy met vriendelikheid oorlaai. Dit is ‘n klub met ‘n heerlike ontspanne atmosfeer waar elke lid en besoeker belangrik is en gou tuis voel. Tans het die klub ‘n ledetal van bykans 100, en dit groei steeds. Verskillende opsies tov lidmaatskap is beskikbaar:  volle lidmaatskap teen slegs R2500 pj  en dubbele lidmaatskap teen R450 pj, indien jy reeds by ‘n ander klub geaffilieer is. Sosiale lede betaal slegs R150 per jaar.

Strand Rolbalklub is reeds in 1929 gestig, met die eerste perk en klubhuis aanvanklik op die hoek van Mills- en Piet Retiefstraat waar die Munisipale Biblioteek van Strand tans geleë is. In 1966 het die klub na die huidige perseel in Altenaweg verskuif, drie perke is aangelê en ‘n klubhuis gebou. Die klubhuis is stelselmatig vergroot met die byvoeging van die kroeg (1985), die Wilhelm Durr-saal  (1994) en ander verbeterings. Tans is dit ‘n klub met doelmatige geriewe waar meer as honderd persone met gemak geakkommodeer kan word.

Perke

Die drie perke is te alle tye in uitstekende toestand en kry die hoogste lof van besoekers. Spreiligte is beskikbaar by alle perke, wat rolbal in die aand moontlik maak. SRK bied gemaklike onderdakgeriewe vir toeskouers, daar is veilige parkering binne die terrein en toegang word deur ‘n elektroniese hek beheer.

Perkemeester: Trevor Wheeler gbaybcmc@gmail.com 072 992 4019

Spel

Lede speel elke Dinsdag-, Donderdag- en Saterdagmiddae vanaf 14:00 sosiale rolbal – ‘skyfies in’ teen 13:45 – terwyl geborgde dae en kompetisies gereeld op Saterdae aangebied word. Besoekers is te alle tye welkom om in te skryf. Die gewilde Strand Besigheidsliga (SBL) word twee keer per jaar in die aand aangebied om lede van die publiek die kans te gee om ontspanne rolbal te kom speel in ‘n heerlike feesatmosfeer.

‘n Verskeidenheid klubtoernooie word aangebied, terwyl die klub ook jaarliks aan WP- en Helderberg-kompetisies soos die Vlag, Muter en Provan deelneem. Die klub bied dus ruim geleentheid aan lede om kompeterende rolbal te speel.

Kontak:
Jan Nel jjnell151@gmail.com 083 447 2880
Linda Potgieter lindapotgieter@gmail.com 076 180 6131

Kontak Anita Doyle (doyleanita60@gmail.com) 0827711694 vir inligting oor die Strand Besigheidsliga.

Verhuring

Die goedtoegeruste kombuis en volledige kroeg maak dit moontlik dat die Wilhelm Durr-saal vir private sowel as funksies van buite-instansies gebruik kan word wanneer daar nie klubaktiwiteite plaasvind nie. Daar is buite- sowel as binne- braaigeriewe. Die klub kan ook balle beskibaar stel as besoekers tydens sulke funksies graag ‘n paar balle vir die pret wil rol.

Let daarop dat die klub nie beskikbaar is vir kinderpartytjies nie. Geriewe word ook nie op Sondae verhuur nie. Navrae moet ten minste twee tot drie weke voor die verlangde datum gedoen word.

Kontak Anita Doyle  doyleanita60@gmail.com  (082 771 1694) vir inligting oor tariewe en beskikbare datums.

Afrigting

Afrigting word verskaf aan nuwe lede voor toelating en ook aan Strandlede ter voorbereiding vir deelname aan ligas en ander kompetisies. Afrigting word ook verskaf aan skoliere/studente ná onderhandeling met betrokke skole.

Kontak die Sameroeper
Tinabella van der Merwe tinabelb@yahoo.com 067 015 5130

Aansoeke om lidmaatskap

Alle aansoekers om lidmaatskap moet die aansoekvorm voltooi wat op speldae by SRK beskikbaar is, of dit kan hier afgelaai kan word.    xxxxxxx

Geen aansoekfooi is betaalbaar nie.

Voltooide aansoekvorms kan by die Klub ingelewer word op speldae of gestuur word aan die Sekretaresse  anita.soelen1@gmail.com

  1. Nuwe rolbalspelers: Sodra jou aansoekvorm ontvang is, sal die Afrigtingsameroeper jou kontak om te reël vir ‘n ontmoeting en afrigting.
  2. Aansoekers om ‘n oorplasing vanaf ‘n ander klub moet verseker dat hul vorige klub ‘n “Resignation Advice” voltooi en WP Bowls in kennis stel. Indien die klub buite WP val, moet die aansoek vergesel wees van ‘n Klaringsbrief van die vorige klub. Afskrifte van Skeidsregter- of Afrigtersertifikate kan ook aan die aansoekvorm geheg word.
  3. Aansoeke om dubbele lidmaatskap moet vergesel word van ‘n Klaringsbrief vanaf die moederklub.
  4. Aansoekers om Sosiale lidmaatskap moet daarop let dat alhoewel hulle klubfasiliteite mag gebruik en funksies kan bywoon, sosiale lidmaatskap nie spel insluit nie.